Tin tức

Ư kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị triển khai việc phát hành văn bản đi của Bộ
Thứ trưởng Vũ Văn Tám
Ngày 25/6/2015 Thứ trưởng Vũ Văn Tám đă chủ tŕ Hội nghị triển khai việc phát hành văn bản đi của Bộ. tham dự Hội nghị có đại diện Lănh đạo các đơn vị, lănh đạo Văn pḥng, pḥng Hành chính tổng hợp, công chức làm nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ các đơn vị thuộc Bộ; đại diện Ban cán sự, Đảng ủy Bộ, công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn thanh niên Bộ.

Chi tiết thông báo xem tại đây
[Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Thông tin khác
zkiwi demo