Tin tức

Quy định EU số 1169/2011 ngày 22/11/2011 của Ủy Ban Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng
Quy định EU số 1169/2011 Ngày 22/11/2011 của Ủy ban Châu Âu về thông tin thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng chính thức có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2014.

Chi tiết thông báo xem tại đây
[Trở về trang trước]  [Danh mục chính]
Thông tin khác
zkiwi demo